12121127

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Det är kul med matte.
Id
SO
NO

Socialt:
Ambitiös
Duktig på att samarbeta med andra.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Sp
Bl [?]

Social utveckling:
Vara mer muntlig aktiv i alla ämnen

Målsättning på kort sikt:
räcka upp handen en gång varje lektion
repetera spanska en gång i veckan

Målsättning på lång sikt:
vara mer muntlig aktiv i alla ämnen
Vara duktigare på att rita
Bli bättre på SpanskaSkolan:
fråga [elev] även om han inte räcker upp handen
se [elev] när han räcker upp handen

Föräldrar:
Förhöra
Pågående samtal om målen.

Elev:
Räcka upp handen en gång varje lektion.
Fråga [lärare] vad du kan göra för att förbättra dig i bild.
Ta hem spanskaböcker en gång i veckan och repetera det som du har gjort i skolan.

12121126

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Spanskan är roligt.
NO
SO

Socialt:
[elev] är mycket duktig på att samarbeta med andra.
Mycket målmedveten och ambitiös.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Bild – vill bli bättre på att måla
Id – våga komma med egna förslag och visa att hon verkligen vill

Social utveckling:
Ta mer plats och våga säga mer.

Målsättning på kort sikt:
Skriv upp idrottsaktiviteter och reagera när det blir för enformig
Våga svara

Målsättning på lång sikt:
Våga stå för sina åsikter och vara muntligt aktiv i alla ämnen.Skolan:
Uppmuntra och ge feedback (respons)

Föräldrar:
Påminna om målsättnignar
Uppmuntra och ge respons

Elev:
Be [namn] ocm tips hur du kan bli bättre
Räcka upp handen mer, våga även när du inte är 100 % säker!

12121125

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
SO (speciellt samhällskunskap och religion)
Sv

Socialt:
Positiv ledare, visar mycket omtanke om andra

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
En (prata mer)
jobba mera självständigt i alla ämnen

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Vara muntlig aktiv på alla en-lektioner

Målsättning på lång sikt:
tala mycket en på en-lektionerna
[elev] vill tycka om franskaSkolan:
– mer grupparbete i engelska, diskussioner i små grupper
[lärare] tipsar om franskaböcker och filmer (eller annat roligt c:)

Föräldrar:

Elev:
kolla på franska filmer

12121124

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Det är roligt med slöjd och bilden.
Det fungerar bra på SV och en.

Socialt:
[elev] är mycket omtänksam. Hon kan samarbeta med alla.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] vill bli mer aktivt muntlig i alla ämnen.

Social utveckling:
Våga ta mer plats.

Målsättning på kort sikt:
Räcka upp handen en gång varje lektion

Målsättning på lång sikt:
Att vara aktiv i alla muntliga moment.Skolan:
– se till att de bli mer samtalsövningar i mindre grupp

Föräldrar:
– pågående samtal om [elev]s mål

Elev:
– Räcka upp handen en gång varje lektion.

12121123

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Mu går bra
Det är kul med SO
Bild är rolig.

Socialt:
[elev] tar egna initiativ.
Är duktig på att samarbeta med andra.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Vara mer muntlig aktiv i alla ämnen.

Social utveckling:
Våga ta plats.

Målsättning på kort sikt:
Räcka upp handen en gång varje lektion.

Målsättning på lång sikt:
Vara muntlig aktivSkolan:
– alla ämnen: diskussions- samtalsfrågor i mindre grupp.
se till att [elev] sitter i mitten av klassrummet

Föräldrar:
– pågående samtal om muntlig aktivitet på lektionerna

Elev:
räcka upp handen varje lektion

12121122

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Det är roligt med Id och slöjd.

Socialt:
[elev] tar ansvar för sin inlärning. Han är duktig på att samarbeta med andra.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Höja betyget i svenska.

Social utveckling:
Vara mer muntligt aktiv i alla ämnen.

Målsättning på kort sikt:
Räcka upp handen en gång varje lektion.
Klara läskontraktet.

Målsättning på lång sikt:
Att vara mer muntligt aktiv.
VG i svenska.Skolan:
– Ställa frågor till [elev]
– [lärare] tipsar om vad du kan göra för att förbättra dig i sv.

Föräldrar:
Motivera till läsning.
Prata om målen.

Elev:
Öka läsningen, klara läskontraktet!
Räcka upp handen en gång varje lektion.
Fråga [lärare] vad du ska göra för att förbättra Sv-betyget.

12121121

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Slöjd och bild är roligast.
SO är kul när man förstår.

Socialt:
[elev] är duktig på att samarbeta med andra.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
NO (koncentrera sig bättre)
En (koncentrera sig bättre), jobba mer med läsningen
SV (koncentrera sig bättre

Social utveckling:
Prata mycket på lektionerna, men på rätt tillfälle. Hålla tyst vid genomgångar och koncentrera sig på lektionerna.

Målsättning på kort sikt:
– komma i tid för att varva ned
– sitta bredvid ”rätt” personer

Målsättning på lång sikt:
hitta arbetsroSkolan:
– se till att [elev] sitter ”rätt”
– påminna [elev] om målen
– [mentor] ger lästips på engelska böcker

Föräldrar:
– regelbundna samtal med [elev]

Elev:
– komma lite tidigare till lektionerna
– prata inte så mycket på lektionerna

12121120

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Det är roligt med matten.
Det går bra på NO:n.

Socialt:
[elev] kan samarbeta med alla. Hon är mycket omtänksam.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Prata mer i nästan alla ämnen.
Engelskan (börja prata)

Social utveckling:
Våga ta för sig.

Målsättning på kort sikt:
Räcka upp handen en gång varje lektion.

Målsättning på lång sikt:
Prata mer i nästan alla ämnen.
Engelskan (börja prata)Skolan:
– försöka att prata mer i smågrupper på engelskalektionerna (extraresurs?)

Föräldrar:
– kolla upp med [elev] om hon räcker upp handen

Elev:
– räcka upp handen en gång varje lektion
– säga till när du sitter ”fel” och har svårt att koncentrera dig

12121119

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
SO har blivit mycket roligare.
Roligt med idrott.

Socialt:
Är duktir på att samarbeta med andra.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Satsa lite extra på NO.
En, särskilt muntligt

Social utveckling:
Blir mer muntligt aktiv i alla ämnen.

Målsättning på kort sikt:
NO: Delta aktivt i diskussioner, räcka upp handen.
En: Säga någonting på engelska varje en-lektion
Räcka upp handen en gång varje lektion.

Målsättning på lång sikt:
Minst VG i NO och En
Vara muntligt aktiv i alla ämnen.Skolan:
– Ställa frågor till [elev] även om hon inte räcker upp handen.

Föräldrar:
-vhjälpa till med NO:n
– pågående samtal om målen

Elev:
– NO: repetera hemma, helst efter varje lektion
försöka att alltid delta i diskussioner
– En: säga någonting på en varje en-lektion
Alla ämnen: Räcka upp handen en gång varje lektion

12121118

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
SO, ID, NO

Socialt:
[elev] kan samarbeta med alla. Positiv ledare.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Spanska
Engelska (bygga upp ett bra ordförråd, skriva)

Social utveckling:
Prata mycket på lektionerna – men på rätt tillfälle!

Målsättning på kort sikt:
prata mindre
tala spanska varje spansklektion

Målsättning på lång sikt:
komma igång med att prata spanskaSkolan:
– [namn 1/namn 2/namn3]pratar med [namn] och Spa-gruppen
– Tala mycket spanska > fler 2 och 2 övningar

Föräldrar:
– fortsätta att prata med [elev] om ”pratandet”

Elev:
– prata mindre/försöka att få med kompisarna också
– tala spanska minst en gång per lektion
– passa mentorstiden!