Litteratur

Einarsson, Jan (1976): Talbankens talspråkskonkordans (bd 1 – 6).
Institutionen för nordiska språk. Lund.
Einarsson, Jan (1976): Talbankens skriftspråkskonkordans (bd 1 – 6).
Institutionen för nordiska språk. Lund.
Einarsson, Jan (1978): Talad och skriven svenska. Sociolingvistiska studier.
Walter Ekstrand Bokförlag. Lund.
Elmeroth, Elisabeth (2005): Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03).
Svenska och svenska som andraspråk årskurs 9. Ämnesrapport till rapport 251.
Skolverket. Stockholm.
Teleman, Ulf (1974): Manual för grammatisk beskrivning av talad och skriven svenska.
Institutionen för nordiska språk. Lund.

Länkar

Avdelningen för Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, Uppsala universitet
CrossCheck vid Stockholms universitet.
KAL-korpuset vid Tekstlaboratoriet, Universitetet i Oslo
Linnéuniversitetet
PISA, OECD:s Programme for International Student Assessment
Skolverket, Stockholm
Språkbanken vid Göteborgs universitet
Svenska Akademiens ordbok
Talbanken vid Lunds universitet