Särskrivning. En studie som belyser elevtexter från år nio med fokus på betyg och förekomsten av särskrivning

Sammanfattning

Uppsatsen i sin helhet: urn:nbn:se:vxu:diva-1179

Har det skett en förändring eller en försämring av det skrivna språket hos elever i årskurs nio?

Sammanfattning

Engelska ord i elevers svenska texter

Sammanfattning

Uppsatsen i sin helhet: urn:nbn:se:vxu:diva-780

Röd tråd och relevant innehåll: En närstudie av elevuppsatser

Sammanfattning

Uppsatsen i sin helhet: urn:nbn:se:vxu:diva-423