12121125

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
SO (speciellt samhällskunskap och religion)
Sv

Socialt:
Positiv ledare, visar mycket omtanke om andra

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
En (prata mer)
jobba mera självständigt i alla ämnen

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Vara muntlig aktiv på alla en-lektioner

Målsättning på lång sikt:
tala mycket en på en-lektionerna
[elev] vill tycka om franskaSkolan:
– mer grupparbete i engelska, diskussioner i små grupper
[lärare] tipsar om franskaböcker och filmer (eller annat roligt c:)

Föräldrar:

Elev:
kolla på franska filmer