12121126

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Spanskan är roligt.
NO
SO

Socialt:
[elev] är mycket duktig på att samarbeta med andra.
Mycket målmedveten och ambitiös.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Bild – vill bli bättre på att måla
Id – våga komma med egna förslag och visa att hon verkligen vill

Social utveckling:
Ta mer plats och våga säga mer.

Målsättning på kort sikt:
Skriv upp idrottsaktiviteter och reagera när det blir för enformig
Våga svara

Målsättning på lång sikt:
Våga stå för sina åsikter och vara muntligt aktiv i alla ämnen.Skolan:
Uppmuntra och ge feedback (respons)

Föräldrar:
Påminna om målsättnignar
Uppmuntra och ge respons

Elev:
Be [namn] ocm tips hur du kan bli bättre
Räcka upp handen mer, våga även när du inte är 100 % säker!