12121127

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Det är kul med matte.
Id
SO
NO

Socialt:
Ambitiös
Duktig på att samarbeta med andra.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Sp
Bl [?]

Social utveckling:
Vara mer muntlig aktiv i alla ämnen

Målsättning på kort sikt:
räcka upp handen en gång varje lektion
repetera spanska en gång i veckan

Målsättning på lång sikt:
vara mer muntlig aktiv i alla ämnen
Vara duktigare på att rita
Bli bättre på SpanskaSkolan:
fråga [elev] även om han inte räcker upp handen
se [elev] när han räcker upp handen

Föräldrar:
Förhöra
Pågående samtal om målen.

Elev:
Räcka upp handen en gång varje lektion.
Fråga [lärare] vad du kan göra för att förbättra dig i bild.
Ta hem spanskaböcker en gång i veckan och repetera det som du har gjort i skolan.