12121128

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Duktig i det egna arbetet, har lätt för att lära – klarar alla ämnen bra.

Socialt:
Kan samarbeta med behöver visa sig mera engagerad i klassrummet.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] kan vara mer aktiv muntligt i de flesta ämnen. Kan också fråga mera ex. i ma.

Social utveckling:
Försöka ta råd och hjälp från sina lärare.

Målsättning på kort sikt:
Passa tider (ma): prata med mentor om frånv (tandl). Alltid säga till när man går till tandl etc.

Målsättning på lång sikt:
Satsa på de högre betygen i ty, en och några till.Skolan:
Stötta [elev] i att pröva på svårare uppg.
Uppmärksamma [elev] i klassrummet.

Föräldrar:
Stötta [elev] i att satsa och fördjupa sig mer i skolarbetet.

Elev:
Passa tider i ma – inte komma efter.
Jobba mer på djupet – visa mig aktiv på lektioner i alla ämnen.