12121129

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Ansvarafull – vill alltid göra sitt bästa. Jobbar koncentrerat på lektioner.

Socialt:
Är alltid positiv och trevlig i klassen och mot alla vuxna.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] ska försöka visa sina kunskaper mer i all ämnen. Våga lite på sig själv. Det gör inget att säga fel. [elev] ska jobba med röd kurs hemma och repetera enheter i ma.

Social utveckling:
Fortsätta att bidra med det positiva och trevliga.

Målsättning på kort sikt:
Bli säkrare i ma när det gäller enheter. Rep de områden som behövs.

Målsättning på lång sikt:
Försöka att för det mesta prata en på lektoner.
Vara aktivare muntligt i ty. Jobba för att bli säkrare i ma.Skolan:
Stötta [elev] till ökat självförtroende.
Uppmuntra honom till att svara på frågor.
Malärare + mentor tar ansvar för det [elev] ska repetera i ma.

Föräldrar:
Påminna om att jobba med ma hemma.

Elev:
Ta hem matteböcker. Prata med [namn] om ma.