12121130

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] tycker att det går mycket bra i hk, sl och ma.

Socialt:
Tillför mycket lugn och stabilitet i klassen.
Ansvarsfull i alla lägen.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] ska försöka höras och synas mycket mer på en-lektionerna.

Social utveckling:
Fortsätta vara en lugn och stabil person i klassen.

Målsättning på kort sikt:
[elev] ska varje en-lektion räcka upp handen och på varje en-lektion såga någon mening på en.

Målsättning på lång sikt:
Kämpa mer med en för att nå målen åk 9.Skolan:
Uppmuntra och stötta [elev] för att målen i en ska nås.

Föräldrar:
Stötta [elev] i skolarbetet.

Elev:
Visa mig mer aktiv på en-lektioner.
Våga visa vad jag kan – våga göra fel.