12121131

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] har lätt för språk, tar ansvar för allt sitt skolarbete, jobbar lugnt och koncentrerat

Socialt:
[elev] behöver prata mer i en ? sp.
Våga lita på sin förmåga och känna att du vågar visa dig i gruppen.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Utveckla det muntliga i språk. Komma ihåg läxan i hemkunskap till månd.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Planera läxor bättre. Mentor skickar hem prov- och läxschema.

Målsättning på lång sikt:
Så småningom bli mer och mer aktiv muntligt i språkämnen.Skolan:
Stötta [elev] på bästa sätt ex mentor pratar med en-lärare. Påminna om läxor och prov.

Föräldrar:
Försöka stötta [elev] med läxor och prov.

Elev:
Ta hem läxböcker, anteckna i kalender. försöka säga något på en och sp vid varje lektion.