12121132

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är duktig i språk, deltar aktivt på lektioner och tar ansvar för sina läxor och prov.

Socialt:
Trivs i klassen, kan samarbeta och tar ansvar för gruppen.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] ska försöka prata mer en på lektionerna – kan mycket. Ska försöka jobba lite saktare och mer på djupet.

Social utveckling:
Försöka fortsätta vara en som tar ansvar för gruppen – en positiv kraft.

Målsättning på kort sikt:
Vara på lekt. Har jag förhinder prata med sin mentor.

Målsättning på lång sikt:
Försöka satsa på minst VG i nägra ämnen (en, sl) och klara målen för ma.Skolan:
Uppmuntra [elev] att vara aktiv muntligt i språk

Föräldrar:
Stötta [elev] i skolarbetet.

Elev:
Bry sig mer om skolan, försöka satsa och ha tålamod.