12121133

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Jobbar effektivt och koncentrerat i alla ämnen och får bra resultat.

Socialt:
Positiv och glad tjej som bidrar med mycket i klassen.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Pröva på svårare uppg i ex en. Vara mer aktiv och argumentera för sina åsikter i no.

Social utveckling:
fortsätta vara en som bidrar med mycket positivt i klassen.

Målsättning på kort sikt:
Prata en hela tiden (utv. jul).

Målsättning på lång sikt:
Nå de högre betygen i de flesta ämnen i åk 9.Skolan:
Stötta [elev] och alltid prata en med [elev].
Uppmuntra [elev] till att pröva svårare uppg. i olika ämnen.

Föräldrar:
Stötta [elev] i att nå målen för de gögre betygen på lång sikt.

Elev:
Prata en på lektioner. Fråga ef svårare uppgifter.