12121134

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Jobbar bra när du är koncentrerad. Duktig muntligt i sv. duktig i hemk.

Socialt:
Öppen och för det mesta en positiv kraft i klassen.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Våga visa sig muntligt på en-lektioner – Våga lita på sig själv – våga göra fel. Jobba med SO-läxor hemma – utnyttja EVA-tid + SVEN lekt. [elev] vill få mer inf och förklaring i SO.

Social utveckling:
[elev] behöver stärka sitt självförtroende, behöver bli stöttad i detta. [elev] måste ta för sig av den hjälp och stöd som finna.

Målsättning på kort sikt:
[elev]
ska försöka koncentrera sig på skolarbetet och inte det som är utanför. Måste ta hem läxor, hålla reda på provtider. Stämma av med [mentor] varje vecka.

Målsättning på lång sikt:
Nå målen i sv, ma och en.Skolan:
Få den extra hjälp och stöd du behöver av SO-lärare, ma-lärare och mentor.

Föräldrar:
Hjälpa och stötta [elev] med läxor.

Elev:
Vara ärlig, ta hem läxor, förbereda sig till prov. Inte komma med bortförklaringar.