12121135

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev]s starka sida är musiken och är duktig i en – har språkkänsla.

Socialt:
[elev] tillför mycket lugn och stabilitet i klassen. [elev] är ansvarafull och noggrann i ditt arbete.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] kan visa sig mer aktiv muntligt på alla lekt – visa mer att han kan, förstår och har synpunkter. [elev] kan prata mer en på lekt.

Social utveckling:
Våga vara mer aktiv muntligt i grupp.

Målsättning på kort sikt:
[elev] ska försöka fr v 47 prata en med [lärare] i naturliga situationer.

Målsättning på lång sikt:
[elev] blir aktivare muntligt i alla ämnen.Skolan:
Stötta [elev] på lekt – uppmärksamma honom, ställa frågor osv.

Föräldrar:
Fortsätta stötta [elev] i skolarbetet.

Elev:
[elev] tar ansvar för att prata en så mycket på lekt.