12121136

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är mycket duktig i ma och en.
[elev] kan framföra sina åsikter för det mesta på ett bra sätt. (elev) är självständig.

Socialt:
[elev] trivs och har kompisar i klassen
Samarbetar oftast bra och är mycket självständig.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Delta mer aktivt i de flesta ämnen.
[elev] ska försöka vara mer muntligt aktiv i spanska.

Social utveckling:
Träna på att våga visa att jag kan vara hjälpsam och omtänksam.

Målsättning på kort sikt:
[elev] ska försöka säga några meningar på spanska, på varje lekt fr o m v 46.

Målsättning på lång sikt:
[elev] ska vara mer engagerad på lektioner,
Visa mer sina förmågor; delta aktivt diskussioner.Skolan:
Vi kan uppmuntra och stötta [elev] på lektionerna till mer aktivitet.

Föräldrar:
Fortsätta att stötta [elev] i skolarbetet.

Elev:
Jobba mot de målsättningar vi satt upp idag.