12121137

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Mycket duktig muntligt; kan diskutera och motivera sina åsikter på ett bra sätt. Tar ansvar för sin egen inlärning

Socialt:
Tar ansvar i gruppen; positiv kraft i klassen.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] kan utveckla sitt skriftspråk både i en och sv. Jobba medvetet med sina texter.
[elev] behöver blir säkrare i algebra och ekvation.

Social utveckling:
Fortsätta vara en positiv kraft i klassen.

Målsättning på kort sikt:
försöka bli säkrare på algebra och ekvation. Jobba hemma till jul. Få extra repetitionsupg.
Mentor pratar med [namn]. Utv. vid jul med [samma namn].

Målsättning på lång sikt:
Klara målen för åk 9 i ma.Skolan:
Få extrauppg och stöd av malärare för att nå målen på kort sikt.

Föräldrar:
Påminna och ma och stötta [elev].

Elev:
Ta hem extrauppg i ma. Jobba helst lite varje dag.