12121138

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
God egenkännedom.
Verbal, utföra saker muntligt. göra sig förstådd.

Socialt:
Omtänksam
försöker tänka positivt.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Behöver träna på att skriva.
Få en ökad förståelse, ett större djup.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Öva på att skriva mer.

Målsättning på lång sikt:
Skolan:
Påminna.
Informera AL om ”SVEN”.

Föräldrar:
Se till att [elevens initial] har böcker med sig hem varje dag.

Elev:
På EVA-tid ha ”SVEN”. [understruket]