12121139

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Idrott.
Vill lära sig.
Tycker det går bra på prov.

Socialt:
Glad och uppmuntrande.
Hjälpsam.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Vill lära sig fördjupa sig mer.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Prata mer på språklektionerna.
Att läsa kortare texter och berätta om dem.

Målsättning på lång sikt:
Sköta läxorna bättre.
Läsa mer.Skolan:
Påminna.

Föräldrar:
Lyssna.

Elev:
Berätta.