12121141

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Bra backning hemma.
Bra på språk, känner att det är lätt att lära sig.

Socialt:
Har kompisar. Inga problem.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Lite orolig för att svara fel.

Social utveckling:
Jobba mot att bli bättre på att ta kritik.

Målsättning på kort sikt:
Prata mer, räcka upp handen mer.
Matematik – visa mer för [mentors initialer]

Målsättning på lång sikt:
Planera mera, speciellt vad gäller läxor.Skolan:
Uppmärksamma [elev] på matten.

Föräldrar:
Fortsätta stötta [elev] hemma och hjälpa till med läxor.

Elev:
Det är bara att göra det! (Räcka upp handen)
Verkligen [understuket] prata med [mentors initialer] på matten.