12121142

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Suger åt sig kunskap bra.
Upplever sig duktig i språk.

Socialt:
Fungerar i klassrummet.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Ta tag i hemarbetet i tid.
Inte repetera i sista stund.

Social utveckling:
Försöka närma sig några av tjejerna i klassen.

Målsättning på kort sikt:
[Pil från ”Social utveckling”]

Målsättning på lång sikt:
Må bättre.Skolan:
Ringa varandra [pil mot ”Föräldrar”]

Föräldrar:
[Pil mot ”skolan”]

Elev: