12121143

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Gör vad han ska. Sköter tex läxor och arbete i skolan
Har bra förkunskaper.

Socialt:
Fungerar bra. [oläsligt] med kompisar och är oftast lugn.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Motsvarar inte riktigt den bilden [mentors initialer] + pappa har i bild & SO [SO understruket].

Social utveckling:
Fungerar bra.

Målsättning på kort sikt:
Satsa extra på SO.
Ha en seriösare inställning till bild.

Målsättning på lång sikt:
[Pil från ”Målsättning på kort sikt”.]
Aldrig sätta sig vid datorn utan böcker till nästa lektion.Skolan:

Föräldrar:
Påminna. Prata. Fråga hur det går. > BILD
Hjälpa till mer med SO-läxor.

Elev: