12121144

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Nogrann, ordentlig, punktlig, flitig.

Socialt:
Fungerar bra. Bra kompisar både i skolan och på fritiden.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Har lite låg motivation på SO:n.
Tycker frågor SO är svåra.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Prata med lärare efter prov om du är missnöjd.

Målsättning på lång sikt:
Skolan:
Se [elev].

Föräldrar:
Stötta [elevens initial] till att prata mer och vara aktiv i skolan.

Elev:
Räcka upp handen varje lektion.
Försöka jobba mot att vara mer aktiv i diskussioner.