12121145

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Lär sig fort. Nyfiken.
Kommer ihåg.
Vill lära in saker.

Socialt:
Tänker på andra.
Visar hänsyn.
Visar respekt.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Högre fokusering på Bilden.
Bli mer aktiv i grupparbeten.

Social utveckling:
Våga prata lite mer på raster. Även med andra än de i klassen.

Målsättning på kort sikt:
Trivas bättre.

Målsättning på lång sikt:
Få högre betygSkolan:
Få fart på [elev] i arbetet.

Föräldrar:
Uppmuntra.

Elev:
Välja ett annat bord än kompisarna på Bilden.
Försöka få upp tempot direkt i arbete. Göra en klar arbetsfördelning.