12121146

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Nyfiken, aktiv, försöker alltid, med i diskussioner

Socialt:
Delar med sig

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Vill bli bättre i matematik och spanska.
Vill ha bättre struktur i sitt arbete. Klarare instruktioner från lärare.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:

Målsättning på lång sikt:
Starkare i svenska.Skolan:
[lärare] gör tester med [elevens initial] för att närmare se hur [elevens initial] ligger till.
[lärare] hör av sig till [mamma] hur det går på tester.

Föräldrar:
fortsätta jobba och hjälpa [elevens initial] hemma.

Elev:
Vara extra noga med att läsa igenom instruktioner.
Dubbelkolla med lärare så att han förstått.
Lyssna noga.