12121124

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Det är roligt med slöjd och bilden.
Det fungerar bra på SV och en.

Socialt:
[elev] är mycket omtänksam. Hon kan samarbeta med alla.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] vill bli mer aktivt muntlig i alla ämnen.

Social utveckling:
Våga ta mer plats.

Målsättning på kort sikt:
Räcka upp handen en gång varje lektion

Målsättning på lång sikt:
Att vara aktiv i alla muntliga moment.Skolan:
– se till att de bli mer samtalsövningar i mindre grupp

Föräldrar:
– pågående samtal om [elev]s mål

Elev:
– Räcka upp handen en gång varje lektion.