12121123

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Mu går bra
Det är kul med SO
Bild är rolig.

Socialt:
[elev] tar egna initiativ.
Är duktig på att samarbeta med andra.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Vara mer muntlig aktiv i alla ämnen.

Social utveckling:
Våga ta plats.

Målsättning på kort sikt:
Räcka upp handen en gång varje lektion.

Målsättning på lång sikt:
Vara muntlig aktivSkolan:
– alla ämnen: diskussions- samtalsfrågor i mindre grupp.
se till att [elev] sitter i mitten av klassrummet

Föräldrar:
– pågående samtal om muntlig aktivitet på lektionerna

Elev:
räcka upp handen varje lektion