12121122

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Det är roligt med Id och slöjd.

Socialt:
[elev] tar ansvar för sin inlärning. Han är duktig på att samarbeta med andra.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Höja betyget i svenska.

Social utveckling:
Vara mer muntligt aktiv i alla ämnen.

Målsättning på kort sikt:
Räcka upp handen en gång varje lektion.
Klara läskontraktet.

Målsättning på lång sikt:
Att vara mer muntligt aktiv.
VG i svenska.Skolan:
– Ställa frågor till [elev]
– [lärare] tipsar om vad du kan göra för att förbättra dig i sv.

Föräldrar:
Motivera till läsning.
Prata om målen.

Elev:
Öka läsningen, klara läskontraktet!
Räcka upp handen en gång varje lektion.
Fråga [lärare] vad du ska göra för att förbättra Sv-betyget.