12121121

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Slöjd och bild är roligast.
SO är kul när man förstår.

Socialt:
[elev] är duktig på att samarbeta med andra.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
NO (koncentrera sig bättre)
En (koncentrera sig bättre), jobba mer med läsningen
SV (koncentrera sig bättre

Social utveckling:
Prata mycket på lektionerna, men på rätt tillfälle. Hålla tyst vid genomgångar och koncentrera sig på lektionerna.

Målsättning på kort sikt:
– komma i tid för att varva ned
– sitta bredvid ”rätt” personer

Målsättning på lång sikt:
hitta arbetsroSkolan:
– se till att [elev] sitter ”rätt”
– påminna [elev] om målen
– [mentor] ger lästips på engelska böcker

Föräldrar:
– regelbundna samtal med [elev]

Elev:
– komma lite tidigare till lektionerna
– prata inte så mycket på lektionerna