12121120

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Det är roligt med matten.
Det går bra på NO:n.

Socialt:
[elev] kan samarbeta med alla. Hon är mycket omtänksam.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Prata mer i nästan alla ämnen.
Engelskan (börja prata)

Social utveckling:
Våga ta för sig.

Målsättning på kort sikt:
Räcka upp handen en gång varje lektion.

Målsättning på lång sikt:
Prata mer i nästan alla ämnen.
Engelskan (börja prata)Skolan:
– försöka att prata mer i smågrupper på engelskalektionerna (extraresurs?)

Föräldrar:
– kolla upp med [elev] om hon räcker upp handen

Elev:
– räcka upp handen en gång varje lektion
– säga till när du sitter ”fel” och har svårt att koncentrera dig