12121119

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
SO har blivit mycket roligare.
Roligt med idrott.

Socialt:
Är duktir på att samarbeta med andra.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Satsa lite extra på NO.
En, särskilt muntligt

Social utveckling:
Blir mer muntligt aktiv i alla ämnen.

Målsättning på kort sikt:
NO: Delta aktivt i diskussioner, räcka upp handen.
En: Säga någonting på engelska varje en-lektion
Räcka upp handen en gång varje lektion.

Målsättning på lång sikt:
Minst VG i NO och En
Vara muntligt aktiv i alla ämnen.Skolan:
– Ställa frågor till [elev] även om hon inte räcker upp handen.

Föräldrar:
-vhjälpa till med NO:n
– pågående samtal om målen

Elev:
– NO: repetera hemma, helst efter varje lektion
försöka att alltid delta i diskussioner
– En: säga någonting på en varje en-lektion
Alla ämnen: Räcka upp handen en gång varje lektion