12121118

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
SO, ID, NO

Socialt:
[elev] kan samarbeta med alla. Positiv ledare.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Spanska
Engelska (bygga upp ett bra ordförråd, skriva)

Social utveckling:
Prata mycket på lektionerna – men på rätt tillfälle!

Målsättning på kort sikt:
prata mindre
tala spanska varje spansklektion

Målsättning på lång sikt:
komma igång med att prata spanskaSkolan:
– [namn 1/namn 2/namn3]pratar med [namn] och Spa-gruppen
– Tala mycket spanska > fler 2 och 2 övningar

Föräldrar:
– fortsätta att prata med [elev] om ”pratandet”

Elev:
– prata mindre/försöka att få med kompisarna också
– tala spanska minst en gång per lektion
– passa mentorstiden!