12121117

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
NO, SO, Ma

Socialt:
Kan samarbeta med andra, tar ansvar för sitt lärande
Är duktig på att argumentera och står för sin åsikt.
Är nyfiken!

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Bild
Svenska (grammatik, läsning)

Social utveckling:
utveckla ett intresse för nutidsfrågor

Målsättning på kort sikt:
– be bibliotekarien om tipps om läsning
be [lärarnamn] om lite extra hjälp

Målsättning på lång sikt:
lära sig rita
utveckla en läsvanaSkolan:
Bibliotekarien: hjälp med att hitta intressanta böcker
[lärarnamn]: lite extratipps
[lärare] och [lärare] lite extrakoll på svenskan

Föräldrar:
hålla koll på läsning och ge tipps om böcker

Elev:
fråga [namn], sätta igång med läsningen