11111012

att få en bättre handstil
att bli säkrare på 7:ans och 8:ans multiplikationstabelleratt skriva minst en sida i veckan hemma
mamma lägger upp ett program på datorn
[elev] tränar Ferde minst en gång/vecka i skolan[elevens namn]
[lärarens namn]
[mammas namn]

11111011

att bli säkrare på starka och svaga verb i engelskaextra övningar

mamma och pappa förhör hemma[eleven]

11111010

att öka arbetstempot och koncentrationenta hem och göra klart hemma
sitta själv i grupprummet och arbeta[lärarens namn]
[mammas namn]
[elevens namn]

11111009

att bli säkrare på stavning
att bli säker på enheter i matematikextra uppgifter
fortsätt läsa mer, minst en kvart om dagen
övningar vid datorn
väga och mäta hemma[lärarens namn]
[mammas namn]
[elevens namn]

11111008

att lära sig mer om svensk grammatik
att bli säker på enheter i matematikextra övningar
grammatikboken
väga och mäta hemma[lärarens namn]
[mammas namn]
[elevens namn]
[pappas namn]

11111007

att bli säkrare på division
att träna mer på stavningextra övningar
övningar vid datorn
träna stavning hemma[lärarens förnamn]
[vårdnadshavares för- och efternamn]
[elevens för- och efternamn]

11111006

att bli säkrare på subtraktionstabellerna
att bli säker på enheterträna själv vid datorn (Ferde)
extra uppgifter
mäta och mäta hemma[elevens namn]
[lärarens namn]
[vårdnadshavares namn]

11111005

att bli säker på 7:ans och 8:ans tabeller
att bli säkrare på enheter i matematikträna vid datorn i bilen med [stödmammans namn]
extra övningar[lärarens namn]
[elevens namn]
[stödmammans namn]

11111004

att bli säkrare på division
att bli säkrare på digital tid
att våga prata inför klassen[lärare] letar fram extra övningar
träna Ferde då och då vid datorn
[elev] tränar hemma för mor och far
läser därefter upp ett stycke inför klassen[lärarens namn]
[elevens namn]
mamma och pappa

11111003

att bli säker på digital tid
att bli säkrare på problemlösning i matematikextra övningar
övningar vid datorn
träning i hemmet[lärarens namn]
[elevens namn]
[vårdnadshavares namn]