11111007

att bli säkrare på division
att träna mer på stavningextra övningar
övningar vid datorn
träna stavning hemma[lärarens förnamn]
[vårdnadshavares för- och efternamn]
[elevens för- och efternamn]