11111006

att bli säkrare på subtraktionstabellerna
att bli säker på enheterträna själv vid datorn (Ferde)
extra uppgifter
mäta och mäta hemma[elevens namn]
[lärarens namn]
[vårdnadshavares namn]