11111005

att bli säker på 7:ans och 8:ans tabeller
att bli säkrare på enheter i matematikträna vid datorn i bilen med [stödmammans namn]
extra övningar[lärarens namn]
[elevens namn]
[stödmammans namn]