11111004

att bli säkrare på division
att bli säkrare på digital tid
att våga prata inför klassen[lärare] letar fram extra övningar
träna Ferde då och då vid datorn
[elev] tränar hemma för mor och far
läser därefter upp ett stycke inför klassen[lärarens namn]
[elevens namn]
mamma och pappa