11111003

att bli säker på digital tid
att bli säkrare på problemlösning i matematikextra övningar
övningar vid datorn
träning i hemmet[lärarens namn]
[elevens namn]
[vårdnadshavares namn]