11111002

att utveckla förmågan att lösa problem i matematikenextra övningar
ma-problem i ind.läxa[lärarens namn]
[vårdnadshavares namn]