11111001

att bli säker på multiplikationstabellen
att bli säker på multiplikationsalgoritmer
att bli säkrare på divisionextra övningar
övningar vid datorn
övningar i hemmet[lärarens namn]
[vårdnadshavares namn]
[elevens namn]