11111008

att lära sig mer om svensk grammatik
att bli säker på enheter i matematikextra övningar
grammatikboken
väga och mäta hemma[lärarens namn]
[mammas namn]
[elevens namn]
[pappas namn]