11111009

att bli säkrare på stavning
att bli säker på enheter i matematikextra uppgifter
fortsätt läsa mer, minst en kvart om dagen
övningar vid datorn
väga och mäta hemma[lärarens namn]
[mammas namn]
[elevens namn]