11111010

att öka arbetstempot och koncentrationenta hem och göra klart hemma
sitta själv i grupprummet och arbeta[lärarens namn]
[mammas namn]
[elevens namn]