11111011

att bli säkrare på starka och svaga verb i engelskaextra övningar

mamma och pappa förhör hemma[eleven]