11111012

att få en bättre handstil
att bli säkrare på 7:ans och 8:ans multiplikationstabelleratt skriva minst en sida i veckan hemma
mamma lägger upp ett program på datorn
[elev] tränar Ferde minst en gång/vecka i skolan[elevens namn]
[lärarens namn]
[mammas namn]