11111013

att bli säkrare på engelska verb
att bli säker på multiplikationstabellen
även gånger 10, 100 och 1000extra övningar
övningar vid datorn
tabellträning hemma[lärarens och ?:s förnamn]
[elevens för- och efternamn]
[pappans för- och efternamn]