12121011

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Sv: Bra på att läsa böcker, även ty.
Skriva låtar, Kulvagnen
Ma: Räkna + och -, bra på problemlösning

– Socialt:
Tala tydligt och lugnt, läsa lugnt,
Bra på att lyssna
Du är en person man kan lita på.

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Sv: Låna tjockare böcker
skriva fina bokstäver
Ma: Klockans minuter, multiplikation

– Social utveckling:
Att följa dem. beslut.

Målsättning på kort sikt:
Träna klockans minuter
Läs tjocka böcker
Multiplikation tabell 2, 5

Målsättning på lång sikt:
Målen i åk 2 Skolan:
Namn 1 Namn 2

Föräldrar:
mamma Namn
pappa Namn

Elev
Namn

12121031

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
skrivstil
mellanled i matte
veckodagar, månader, årstider

– Socialt:
Samarbeta med andra elever

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Stavning
Positionssystemet
Automatisering av lilla -, stora +

-Social utveckling:
Tala starkare i klassrummet

Målsättning på kort sikt:
dubbelteckning
tiotal, hundratal
säker på lilla och stora +

Målsättning på lång sikt:
Klara målen i nationella proven i år 5.Skolan:
Uppgifter med dubbelteckning.
Övningar med positionssystemet
2-minutare

Föräldrar:
Läsa mer.

Elev:
Träna mer

12121030

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Att jobba i matteboken.

– Socialt:
En bra kompis.

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Simma
Läsa svårare ord
Ha en röd tråd när du berättar och skriver.

-Social utveckling:
Koncentrera sig (fokusera)

Målsättning på kort sikt:
Återberätta en berättelse (röd tråd)
Klockan, kvart

Målsättning på lång sikt:
Arbeta mycket fokuserat.Skolan:
Klockpussel och andra klockuppgifter.
Sekvensbilder.

Föräldrar:
Lyssna när N [elevens namn] berättar.
Prata om tid.

Elev:
Försöka koncentrera sig på uppgiften.

12121029

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Att arbeta med pilen.

– Socialt:
Arbetsvillig

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
mattebegrepp (t.ex. hälften, udda, jämnt, kvadrat, rektangel mm).

-Social utveckling:
Våga mer. Våga försöka

Målsättning på kort sikt:
hälften, udda, jämna kvadrat, rektangel
Våga mer i skolan.

Målsättning på lång sikt:
Klara nationella proven i år 5.Skolan:
Ta fram material som tränar matematiska begrepp.

Föräldrar:
Prata om matteord.

Elev:
Arbeta hårt.
Vara djärv.

12121028

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
matte, räkna

– Socialt:
God kompis

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Läsning
Stavning

-Social utveckling:
Att alltid säga vad han tycker (stå emot grupptryck).

Målsättning på kort sikt:
Läsa minst en bok på ca 25 sidor varje vecka.

Målsättning på lång sikt:
Stava rätt.Skolan:
Hjälpa till vid lån på skolbiblioteket.

Föräldrar:
Uppmuntra till läsning.

Elev:
Göra det mamma och pappa säger.
Försöka läsa lite varje dag.

12121027

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
matte
läsning
idrott

– Socialt:
lugn
ansvarsfull

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Fylligare texter

-Social utveckling:
Grupparbete

Målsättning på kort sikt:
Skriva faktatexter på minst en sida.
Ha tålamod i grupparbete

Målsättning på lång sikt:
Kunna skriva en berättelse på minst en sida med rubrik, inledning och avslutning.
Stor bokstav och stora skiljetecken.Skolan:
Tar fram faktaböcker och ge tillfälle till att skriva.

Föräldrar:
Uppmuntra till att N [elevens namn] skriver hemma.

Elev:
Arbeta målmedvetet framåt.

12121026

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
matematik
pilen – svenskauppgifter

– Socialt:
pigg, glad, kamratlig

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
stavning
skriva meningar
välskrivning

-Social utveckling:
Arbeta bättre i grupp

Målsättning på kort sikt:
Skriva faktatexter på minst en sida.

Målsättning på lång sikt:
Skriva bra texter.Skolan:
stavningsträning, läxa
Ta fram faktatexter.

Föräldrar:
Uppmuntra till att N [elevens namn] skriver hemma

Elev:
Arbeta målmedvetet.

12121025

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Arbetar bra med planeringsboken och pilen.

– Socialt:
Bra kompis.
Arbetsvillig.

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Läsförståelse
matteord

-Social utveckling:
Att inte ge upp.

Målsättning på kort sikt:
Läsa och förstå böcker på nivå 4 och 5 i Stjärnsvenska.

Målsättning på lång sikt:
Kunna läsa TV-texten.Skolan:
Pilen, Wing-böcker

Föräldrar:
Hjälpa till att läsa andra böcker än läsläxan.

Elev:
Tränar.

12121024

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Att arbeta i matteboken. Räknesagor.
Skriva berättelser
Mäsa med inlevelse

– Socialt:
Att ta ansvar för dina saker och andras i skolan.

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Problemlösning (räknesagor)
Klockans minuter

-Social utveckling:
Lösa konflikter själv.

Målsättning på kort sikt:
Klockans minuter
Säker på punkt och stor bokstav i texter.

Målsättning på lång sikt:
Klara de nationella proven i år 5.Skolan:
Ge N [elevens namn] klock-uppgifter
Uppmuntra till att Cassandra löser konflikter själv.

Föräldrar:
Prata om tid och klockan hemma.

Elev:
Arbeta koncentrerat och bra.

12121023

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
minus och plus

– Socialt:
God kompis

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Säkerheten minus, plus
Skriva väl.

-Social utveckling:
Hålla sig till ämnet. Ha ögonkontakt

Målsättning på kort sikt:
Skriva korrekta bokstäver.
Talområdet upp till 1000 (skriva talen)

Målsättning på lång sikt:
Skriva bra texter.Skolan:
Välskrivningsuppgifter.
Uppgifter om tal upp till 1000.

Föräldrar:
Hjälpa till att komma ihåg.
Spela spel.
Hjälpa till att skriva tal.

Elev:
Koncentrera sig och vara positiv.