12121024

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Att arbeta i matteboken. Räknesagor.
Skriva berättelser
Mäsa med inlevelse

– Socialt:
Att ta ansvar för dina saker och andras i skolan.

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Problemlösning (räknesagor)
Klockans minuter

-Social utveckling:
Lösa konflikter själv.

Målsättning på kort sikt:
Klockans minuter
Säker på punkt och stor bokstav i texter.

Målsättning på lång sikt:
Klara de nationella proven i år 5.Skolan:
Ge N [elevens namn] klock-uppgifter
Uppmuntra till att Cassandra löser konflikter själv.

Föräldrar:
Prata om tid och klockan hemma.

Elev:
Arbeta koncentrerat och bra.