12121023

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
minus och plus

– Socialt:
God kompis

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Säkerheten minus, plus
Skriva väl.

-Social utveckling:
Hålla sig till ämnet. Ha ögonkontakt

Målsättning på kort sikt:
Skriva korrekta bokstäver.
Talområdet upp till 1000 (skriva talen)

Målsättning på lång sikt:
Skriva bra texter.Skolan:
Välskrivningsuppgifter.
Uppgifter om tal upp till 1000.

Föräldrar:
Hjälpa till att komma ihåg.
Spela spel.
Hjälpa till att skriva tal.

Elev:
Koncentrera sig och vara positiv.