12121022

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
vilja att arbeta och lära sig
läser bra (nivå 5) har bra läsförståelse

– Socialt:
hjälpsam, kamratlig – fungerar med vilka kompisar som helst –
trevlig elev

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
skrivutvecklingen – Att skriva berättelser[?]
stavning

-Social utveckling:

Målsättnig på kort sikt:
att kunna stava vanl. ord ex. blåa lådor
att skriva små berättelser
att lösa korsord

Målsättning på lång sikt:
att kunna skriva en recension
att kunna läsa en faktatext och skriva om det.Skolan:
ta fram lämpligt mtr.

Föräldrar:
skriva berättelser hemma
lyssna på läsning

Elev:
ta ansvar för att försöka stava rätt och skriva fint